جشن میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) پایه دوم

برگزاری جشن میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) – پایه دوم

 

برگزاری جشن میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) برای دانش آموزان پایه دوم همراه با قلعه بادی برای بازی و سرگرمی کودکان

به همراه برگزاری ایستگاه صلواتی که اولیای محترم دانش آموزان در تهیه شیرینی همراهی و دانش آموزان در پخش آن مشارکت داشتند .

اخبار مرتبط