جشن میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) پایه اول

برگزاری جشن میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) برای دانش آموزان پایه اولهمراه با قلعه بادی برای بازی و سرگرمی کودکان همراه با پذیرایی

به همراه برگزاری ایستگاه صلواتی که اولیای محترم دانش آموزان در تهیه شیرینی و شکلات و همچنین ساخت فرفره زحمت کشیدندفرمودند و دانش آموزان در پخش آن مشارکت داشتند .

اخبار مرتبط