جشن شکوفه ها (پیش دبستان پسرانه)

 

ای غنچه زیبای باغ آفرینش‌ای نوگل خندان زندگی

در پیش دبستان میزان غنچه های میزانی برای اولین بار به مدرسه قدم گذاشتند و با شادی و نشاط این روز را کنار همدیگر جشن گرفتند.

دوره پیش‌دبستان یا دوره آمادگی دوره‌ای است که کودکان در یک یا دو سال قبل از ورود به دبستان می‌گذرانند. این دوره جهت آماده ساختن کودکان ۵ ساله برای ورود به دبستان است.

 

اخبار مرتبط