ترتیل خوانی قرآن کریم

باز هم به لطف خدا توفیق پیدا کردیم تا ماه رمضانی دیگر را درک کنیم. در ماه مبارک رمضان ؛ بهار قرآن کریم ، امکان جز خوانی برای دانش آموزان داوطلب در دبیرستان دوره اول میزان مهیا است.
هر روز قبل از نماز جماعت ظهر و عصر ، این محفل برای علاقه مندان تشکیل می شود و دانش آموزان داوطلب هم به قرائت ترتیل قرآن کریم می پردازند.

 

اخبار مرتبط