تجربه و خلاقیت_ پیش دبستان پسرانه ـ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

گزارش فعالیت‌های تجربه ‌و خلاقیت

هفته دوم اردیبهشت


خلاصه :

سلام و عرض ادب ، به گزارش مختصری از فعالیت‌های غرفه‌ی تجربه میپردازیم :


آشنایی با نیروی جاذبه

در این فعالیت به صورت مقدماتی با مفاهیم گرانش زمین، وزن و … آشنا شدیم و همچنین با آزمایشاتی از قبیل رها کردن اجسام با اوزان مختلف و … متوجه شدیم اجسام با هروزنی پس از رها شدن از یک ارتفاع یکسان همزمان به زمین میرسند.

فعالیت با ذره بین

در این فعالیت با ذره بین‌های خود به حیاط رفته و به بررسی اشیاء و موجودات کوچک پرداختیم . همچنین با آزمایش متمرکز کردن نورخورشید به وسیله‌ی ذره بین به‌طور مقدماتی با مفاهیم کانون ذره‌بین و … نیز آشنا شدیم.

کارت‌های خواندنی

در این فعالیت با کارت‌های مخصوص و بازی‌های مختلف به طور ابتدایی با صدا و هجای بعضی از حروف فارسی آشنا شدیم .

نقاشی با مانع

در این فعالیت که به صورت گروهی و در کلاس پیش۱ انجام شد ،نفرات هر گروه باید پس از عبور از موانع تعبیه شده به سمت تخته رفته و نقاشی‌های ناقص را در مدت معین تکمیل میکردند.

کاربرگ دست‌ورزی

در این کاربرگ نوآموزان با اتصال نقطه‌چین‌های کاربرگ خطوط مستقیم را بدون کمک خط‌کش رسم میکردند.

اخبار مرتبط