تبدیل عادت ها به هویت !

عادت هایمان را به شخصیتمان تبدیل کنیم

خلاصه ای از فصل ۲ کتاب عادت های اتمی

آیا میدانستید باید عادت ها و کارهای خود را به عادت هایمان تدبیل کنیم ؟ من تنها شخصی نیستم که به باشگاه میروم من یک ورزشکارم ! این هویت من است   


تبدیل عــــادت ها به هـــــــویت !

✅ برای تایین هدف نیاز است هدف را به هویت خودمان تبدیل کنیم !

یعنی برای هدف خود شـــــخصیت بســــازیم همانند : 

◻️ من به ورزش اهمیت میدهم و مرتب تمرین میکنم پس من یک ورزشکارم 
این هویت من است.

✅برای انتخاب هویت مناسب باید به هویت های مختلف رای دهیم !
و هویتی که بیشترین آرا را گرفت به عنوان هویت خودمان آن را انتخاب میکنیم .

◻️ یعنی من با رفتن باشگاه یک رای به ورزشکار بودن خودم می دهم و در نهایت
و در نهایت یک هویت را با اکثر آرا انتخاب میکنم .

♻️ در این تغییرات سه لایه وجود دارد :
    تغییر در خروجی (میخواهم لاغر شوم)
    تغییر در پروسه (پروسه و راه لاغر شدن)
    تغییر در هویت (هویت فردی که لاغر می شود چیست)
 
موثر ترین راه برای تغییر عادت ها این است که نه بر روی دستاورد ها 
بلکه بر روی شـــــخصیتی که دوست دارید تمرکز کنید 
. ?

✅ برای تبدیل به بهترین نسخه از خودتان باید 
دائما باور هایتان را ویرایش کرده و هویتتان را بروز کنید .

◻️ من خیلی دوست دارم در خانه استراحت کنم (باور قدیمی)
ولی چون میخواهم یک ورزشکار باشم به باشگاه میروم (باور به روز شده)

◻️ من الان خستم دلم میخواهد بعدا نماز بخوانم (باور قدیمی)
ولی من یک *مسلمانم* اگر نروم درسته ؟ (باور به روز شده)

?ما تنها به انقلاب باور نداریم ما انقلابی هستیم !?

نتیجه فصل ۲ کتاب عادت های اتمی

 ✍️ علی عینی

اخبار مرتبط