برگزاری اولین کرسی تلاوت

اولین کرسی تلاوت سال تحصیلی که بر مبنای داوطلب شدن دانش آموزان برای تلاوت تحقیق خوانی قرآن کریم است ، چهارشنبه این هفته قبل از برگزاری نماز ظهر و عصر در نمازخانه دبیرستان دوره اول میزان برپا شد.

این کرسی هر هفته چهارشنبه ها در صورت اعلام داوطلبی دانش آموزان تایید قرائت توسط جناب آقای ملایی ، در نمازخانه برقرار می شود.

اخبار مرتبط