برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی

مطابق روال هر ساله تشکیل حکومت دانش آموزی ، دانش آموزانی که داوطلب شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی بودند ، اسامی خود را به شورای نگهبان دادند. بعد از تایید صلاحیت داوطلبین توسط شورای نگهبان ، انتخابات برگزار و منتخبین هر پایه به مجلس راه پیدا کردند.

اخبار مرتبط