برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی

مطابق روال هر ساله حکومت دانش آموزی ، دانش آموزانی که در نوبت دوم سال تحصیلی ، داوطلب شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی بودند ، اسامی خود را به شورای نگهبان دادند. بعد از تایید صلاحیت داوطلبین توسط شورای نگهبان ، انتخابات برگزار و منتخبین هر پایه به مجلس جدید راه پیدا کردند.

اخبار مرتبط