برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

در روند تشکیل حکومت دانش آموزی در سال تحصیلی جدید ، صلاحیت دانش آموزانی که داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بودند ، توسط شورای نگهبان بررسی شد و سپس دانش آموزان به داوطلبین تایید صلاحیت شده ، رای دادند.

 

 

اخبار مرتبط