بازی فارسی؛ دقت تمرکز

دقت به معنی توجه غیرارادی از طریق حواس پنجگانه است. افرادی که دقت بالایی دارند معمولاً حافظه بهتری هم دارند. دقت یک مهارت است و می‌توان مانند هر مهارت دیگری آن را تقویت کرد.

انجام یک کار بدون توجه به تمام زوایای پیدا و پنهان آن کار بدون شک نتیجه مطلوب را برای شما به ارمغان نخواهد آورد، لذا توانایی تمرکز بر روی یک کار در آن واحد یکی از ویژگی‌های مثبت هر شخص محسوب می‌شود.
ما در کلاس بازی فارسی یکی از مواردی که پیگیری می کنیم و برای آن بازی طراحی می کنیم، موضوع دقت و تمرکز دانش آموزان است.
فعالیتی که در زیر مشاهده می فرمایید نمونه ای از این بازی هاست.

توضیح بازی:

در این فعالیت تعدادی کارت وجود دارد که روی آنها ۶ عدد کلمه نوشته شده است و کنار هر کلمه یک عدد درج شده است. دانش آموزان با پرتاب تاس بازی را شروع می کنند، بعد از مشخص شدن عدد تاس حالا باید از روی کارتی که روی زمین وجود دارد کلمه ای را پیدا کنند که عدد آن با عدد تاس یکی باشد، دقت و تمرکز و سرعت عمل از عواملی است که باعث می شود دانش آموزان کلمه را زودتر و دقیقتر تشخیص بدهند.
این فعالیت قابلیت بازی به صورت گروهی را نیز دارد.
از دیگر اهداف این فعالیت تقویت حافظه کوتاه مدت دانش آموزان و آمادگی برای نوشتن دقت می باشد.

اخبار مرتبط