بازی با گِل (۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

در بازی با گِل دانش آموزان می توانند ایده‌ها و نوآوری جدیدی را به کار گیرند و البته این مستلزم آشنایی با مواد و ابزار است. فکر کردن خلاقانه و انعطاف پذیری را دراین فعالیت های می توانند بروزدهند.

دانش آموزبرای ساختن حجمی به اطلاعاتی نیاز دارد که برای به دست آوردن این اطلاعات باید فکر کند از تجربیات ودر نهایت از دوستان و معلمش کمک بگیرد اگر این مرحله انجام گیرد می توانیم بگوئیم دانش آموزما انعطاف پذیر است . ولی دانش آموزانی در کارگاه داریم که انعطاف پذیر نیستند برای این دانش آموزان نیز راهکارهایی را داریم و آنان را رها نمی کنیم .

آما بازی با گِل

باعث تقویت ماهیچه‌ها شده و برای زیبا نویسی دانش آموزان بسیار مفید خواهد بود.  

بین چشم و دست دانش آموز، هماهنگی ایجاد می‌کند.

بازی با گِل به تقویت حافظه‌ ی دیداری کمک می کند و دانش آموزان هر آنچه را که با چشم خود می‌بینند را بهتر به خاطر می‌سپارند .

انعطاف پذیری آنان را تقویت می کند .

ایده های جدیدی به ذهنش می رسد و اجرا می کند.

آرام آرام به سوی ریسک کردن می روند .

کنجکاوی آنان تقویت می شود .

بازی با گِل ارضا کننده نیاز دانش آموزان را تشکیل می دهد تا دانش آموزان در فضایی با نشاط فعالیت با کیفیت تری انجام دهند .

در این بازی ها  دانش آموزان با توانایی های متفاوت می توانند  قدرت و شایستگی کسب کنند .

در بازی با گل خنده و نشاط را می بینیم .

به دانش آموزان اجازه می دهم نیازهای خود را از طریق مشارکت در کارهای چالش بر انگیز کلاسی ارضا کنند .

دانش آموزان ، در محیط ارضا کننده  نیاز ، فعالیت های بهتری انجام می دهند .

۱۴۰۱/۱۱/۲۶

اخبار مرتبط