بازی با گِل ـ پایه اول پسرانه ـ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

بازی با گِل ( ورز دادن گِل ، فیتیله ، اتصال و یک فعالیت دلخواه)

سلام

موضوع درس

بازی با گِل ( فیتیله ، اتصال  و یک فعالیت دلخواه) در پایه اول دبستان

 

در فعالیت های امروز گِل ابزار فعالیت ها در اختیار دانش اموزان قرار گرفت ، دانش آموزان روش ورز دادن ، فیتله و اتصال را تکرار کرده و در ادامه با کمک گرفتن از دانسته هایشان  فعالیتی به دلخواه انجام دادند.

بنده نیز توضیحات کافی را به دانش آموزانی که نزد من می آمدند دادم . اگر دانش آموزانی برای دومین بار گِل نیاز داشتند از آنها خواسته می شد که ادامه ی کار خود را پیشبینی کنند و گل به اندازه نیازشان بردارند و به فعالیت خود ادامه دهند.

یکی از دانش آموزان سئوال کرد گل را از کجا می آورید که این باب گفت و گویی شد با بچه ها تا من نیزتوضیحات مفصل در مورد تکنیک تهیه گِل از خاک به وسیله دواستخر و آب داده و خرید گِل دادم .

ٰدر ضمن امروز میزبان بازدیدکنندگانی از مدارس تحت پوشش روش میزان در  اصفهان نیز بودیم .

وچون شیوه فعالیت ها در کارگاه با دانش آموزان برای مهمانان جالب بود تقاضای یک نشستی نیز با من داشتند که بعد از اتمام کلاس ها این نشست برگزار و به پرسش های این عزیزان پاسخ داده شد .

اخبار مرتبط