بازدید از نمایشگاه هوا فضا – ۲ اسفند ۱۴۰۱

دانش آموزان دبیرستان دوره اول میزان از پارک ملی هوافضا بازدیدکردند.
دراین بازدید که در روز سه‌شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۱ انجام گرفت، دستاورد ها و پیشرفت های خیره کنندۀ ایران در زمینۀ صنایع هوایی، موشکی، پهپادها، رادار، هواپیماو… مورد توجه دانش آموزان قرار گرفت.

اخبار مرتبط