بازدید از موزه دفاع مقدس – ۱ مهر ۱۴۰۲ – دبیرستان دوره دوم میزان

باغ موزه دفاع مقدس شامل ۷ تالار از ایران باستان تا دستاوردهای بعد از انقلاب اسلامی می باشد. تالارها شامل وقایع مرتبط با انقلاب اسلامی، وقایع شروع جنگ تحمیلی، عملیات های مهم دفاع مقدس، ابعاد فرهنگی آن ، شهدا ، جانبازان و اسرای جنگ تحمیلی و در پایان دستاوردهای موشکی، هسته ای و علمی پس از انقلاب می باشد و در بین بازدید از جلوه های ویژه مانند شبیه سازی بمباران ، شبیه سازی پل ساخته شده توسط جهاد سازندگی و میدان مین و … مورد بازدید بعمل آمد و در انتها با یک نمایش خیابانی در مورد دفاع مقدس به پایان رسید. این بازدید در روز شنبه اول مهرماه ۱۴۰۲ با همراهی دانش آموزان پایه دهم تا دوازدهم صورت گرفت.

اخبار مرتبط