بازدید از موزه ارتباطات

دانش آموزان پایه هفتم امروز سه شنبه مورخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ از موزه ارتباطات بازدید و در مورد فرآیند پیشرفت ارتباطات و تاریخچه فن آوری های مرتبط با آن ، اطلاعات سودمندی کسب کردند.

اخبار مرتبط