بازدید از مجموعه صنعتی ایران خودرو – ۲۷ و ۲۸ آذر ۱۴۰۲- دبیرستان پسرانه دوره دوم میزان

دانش آموزان پایه دهم و یازدهم ریاضی در راستای فعالیت های فوق برنامه آموزشی و آشنایی دانش آموزان با روند طراحی و تولید خودرو آشنا شدند.

اخبار مرتبط