ایستگاه‌های کلاس فارسی (۱۴۰/۱۱/۱۹)

در کلاس فارسی پایه سوم دخترانمان در ۴ ایستگاه به صورت گروهی شرکت کردند.(دو مادر بزرگوار هم در جمع ما حضور داشتند.)
 ۱.لاک‌پشت هم خانواده 
۲.توپ وطناب کلمات هم معنی
۳.پاکت نامه ی تشخیص زمان افعال
۴.تشخیص کارت کلمه مشخص شده از بین کلمات

سرکار خانم هاشمی معلم محترم پایه سوم

اخبار مرتبط