اولین جلسه مادران/پایه پنجم دخترانه/۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲

🌺با یاری خداوند اولین جلسه‌ی  پایه پنجم با حضور مادران گرانقدر روز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برگزار گردید 🌺

که

اخبار مرتبط