اولین جلسه مادران/پایه ششم دخترانه/۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲

🌺با یاری خداوند اولین جلسه‌ی پایه‌‌ ششم با حضور مادران گرانقدر روز دوشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ برگزار گردید. 🌺

اخبار مرتبط