اولین جلسه مادران دبستان

اولین جلسه مادران محترم در دبستان دخترانه میزان،با حضور مدیریت محترم و کادر آموزشی برگزار گردید.
?این جلسات در ۳ روز برای پایه های اول تا ششم برگزار شد.
?در جلسه پایه اول،هدایا و کارت دعوت جشن شکوفه های میزانی،به مادران گرامی تقدیم شد.

??✉️??✉️??

اخبار مرتبط