اولیاء دانش آموزان

مقدمه

والدین برای ایجاد بستری مناسب برای رشد و تعالی فرزندانشان و همچنین برای اتخاذ روشهای برتر در محدوده همراهی آنها در تربیت فرزندان، نیاز به آموزش و آگاهی دارند. مدرسه میزان برای این مهم راهكارهایی را برنامه ریزی كرده و به اجرا رسانده است.

دانش افزایی

برگزاری دوره های مختلف آموزشی، کارگاهی و سخنرانی برای والدين 

آگاهی از عملکرد مدرسه

استفاده از شيوه‌های متفاوت اطلاع رسانی برای آگاه ساختن والدین از عملكرد مدرسه

همراه سازی

انتخاب روش‌های مؤثر برای همراهی و هم‌سویی والدین و مدرسه

معرفی بازی‌های دیجیتال مناسب و نرم افزارها بر اساس رده بندی سنی
برای شمایی که به رشد و تعالی فرزندانتان اهمیت بیشتری می‌دهید

دوره‌های دانش افزایی

 برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای والدين تحت عنوان دوره‌های دانش‌افزایی كه به دو روش اجرا می‌شود.

دوره های تک جلسه‌ای بصورت سخنرانی كه توسط اساتید مختلف مدرسه و دانشگاه در موضوعات روانشناسی و تربیتی برگزار می‌شود. دوره های آموزشی كارگاهی كه بصورت عملی و فعاليت مدار برگزار می‌شود. والدين در اين دوره‌ها علاوه بر كسب دانش، به كسب مهارت نيز می‌پردازند. مانند دوره آموزش كارگاهی سواد رسانه ای، نوجوان انديشمند، چگونه فرزند پرسش گر داشته باشيم.

آگاهی از عملکرد مدرسه

  • درج اخبار مدرسه در وب سايت مدرسه و استفاده از فضای سایبری
  • درج اخبار و اطلاعات مدرسه در نشريه داخلی مدرسه
  • ارسال اطلاعيه های متفاوت در مورد مراسم‌ها و برنامه‌های مدرسه به منزل 
  • برگزاری جلسات عمومی و بيان برنامه‌ها و روش‌های كاری مدرسه برای والدين
  • ارتباط مداوم با پدر و مادر از طریق تلگرام

همراه سازی والدین

برگزاری جلسات عمومی و ايجاد هماهنگی و همراهی بين خانه و مدرسه.

معمولا در اين جلسات مسئولين مدرسه مسائلی را طرح می‌نمايند و پيرامون آن مسئله هماهنگی‌هايی را با والدين انجام می‌دهند تا خانه و مدرسه با يك استراتژی هماهنگ با موضوع برخورد داشته باشند.
برگزاری جلسات خصوصی بين والدين و مشاور با طرح مسئله اي خاص از فرزندشان و اتخاذ روشي براي حل مسئله با مشاركت والدين و با همراهي آنها

اخـبــار و رویــدادها