اهدای لوح تقدیر حفظ سوره واقعه

در هر ماه تحصیلی ، دانش آموزان قبل از برپایی نماز جماعت ظهر ، یک سوره را که در نمازخانه پخش می شود ، هم خوانی و به مرور حفظ می کنند. بعد از اتمام هر ماه دانش آموزانی که سوره مورد نظر را حفظ شده اند ، به دفتر پرورشی یا معاون قرآنی مدرسه مراجعه کرده و حفظیات خود را تحویل می دهند. سپس از دانش آموزانی که به طور کامل بتوانند سوره مورد نظر را تحویل دهند ، تفدیر به عمل آمده و لوحی به رسم یادبود به ایشان اهدا می شود.

در روز سه شنبه مورخ دوم آبان ماه ، به دانش آموزانی که حفظ سوره واقعه را تحویل داده اند ، لوح یادبودی اهدا گردید.

اخبار مرتبط