انواع ماشین آلات/پایه ششم دخترانه/۲ بهمن ۱۴۰۲

در علوم ششم ، با چگونگی وارد کردن نیرو و شروع به حرکت آشنا شدیم . دختران ششمی می توانند جزئیات یک ماشین را بیان کرده و انواع ماشین الات را تشخیص دهند .

در این راستا ، در روزنامه دیواری های جذاب و دیدنی ، سه دسته از انواع ماشین آلات را ارائه دادند.

🚜🚘انواع لودرها ، انواع ماشین های مسابقه ای ، انواع جیپ و آفرودها ….

اخبار مرتبط