افطار عمومی (۱۴۰۱/۱۱/۲۶)

مراسم روزه و افطار عمومی ماه رجب به میزبانی پایه یازدهم
دبیرستان دوره دوم میزان

اخبار مرتبط