افتتاحیه فعالیت های قرآنی دبیرستان دوره اول

فعالیت های قرآنی دبیرستان دوره اول میزان ، با توضیحات جناب آقای ملایی ؛ مسئول فعالیت های قرآنی دبیرستان دوره اول ، رسما افتتاح شد.

دانش آموزان می توانند در پنج شاخه فعالیت های قرآنی که در ذیل عناوین آن آمده است ، در طول سال تحصیلی به کسب امتیازات قرآنی بپردازند.

۱- ترتیل.
۲- تحقیق (قرائت).
۳- حفظ.
۴- اذان.
۵- مفاهیم.

اخبار مرتبط