اصل کار گروهی ریاضی دوم

خلاصه :

اصل کار گروهی بازی ریاضی عدد و شمارش شروع کار ریاضی دوم

بازی ریاضی عدد و شمارش

در این بازی به صورت گروهی دانش آموزان باید با استفاده از ابزاری که در اختیارشان قرار می‌دهیم شروع به ساخت اعداد کنند

با استفاده از ابزار مکعب کویز نر،چوب بستنی،نی برای دسته بندی،کارت (انتخاب ابزار)

 

آغاز آموزش کتاب …..

 

اخبار مرتبط