اسکناس خرگوشی/پایه سوم دخترانه/ ۹ آبان ماه ۱۴۰۲

🥕🥕در درس تبدیل واحد ریاضی پایه سوم، ابتدا یک شخصیت خرگوش را سرکلاس آوردیم که برای بچه ها ماجرای مشکلی که به آن برخورده بود را تعریف کرد. گفت که قصد خرید از بازار را دارد. ولی هیچ کس پول های هویجی او را قبول نمی کند!
و همه پول تومانی از او می خواهند.
بچه ها به او گفتند که می توانند برایش پولهای هویجی را به تومان‌تبدیل کنند.
سپس به هریک از گروه های دونفره یک کیف پول پر از اسکناس و سکه به تومان داده شد و یک کاربرگ که سوالاتی درمورد خریدهای خرگوشی و تبدیل واحد در شهرهای خیالی دیگه بود!
خرگوش قصه ما به ترتیب سر میز هر گروه می رفت و پولهای هویجی اش را می داد و معادل آن پولهای تومانی می گرفت.🥕🥕

اخبار مرتبط