ارزشیابی آزمایشگاهی-پایه پنجم دخترانه-۳ خرداد ۱۴۰۲

دختران پنجمی میزان ، در تاریخ ۳ خردادماه ، در فضای دل نشین و جذاب آزمایشگاه ، مشغول ارزیابی از فعالیت های عملی و آزمایشگاهی کلاس های علوم بودند.

دختران عزیزم ، وارد ازمایشگاه شده و در گروه های دونفره ، به انتخاب خود ، یک میز ارزیابی را انتخاب کرده و مشغول انجام فعالیت و یادداشت مشاهدات و نتایج شدند ، سپس سراغ فعالیت دیگر رفته و پاسخ سوالات درج شده روی هر میز را می دادند.

طبق

اخبار مرتبط