اردوی تفریحی-پایه پنجم- ۲۴ ادیبهشت ۱۴۰۲

 

دانش آموزان پایه پنجم در یک روز با نشاط و شاداب ، به پارک مهرگان رفته و با بازی های مهیج، روزی خاطره انگیز را برای خود رقم زدند.

اخبار مرتبط