اردو هفت چشمه جاده چالوس _ دبیرستان پسرانه دوره اول _ ۲۱ تیر ۱۴۰۲

این اردو در تاریخ ۲۱ تیرماه  ۱۴۰۲ از صبح شروع گردید و دانش آموزان به همراه مربی ها به کوهپیمایی پرداختند و از چشمه های موجود در مسیر لذت برده و یکی از زیبایی های این اردو جاذبه های طبیعی و صخره های بسیار زیبا بود، دانش آموزان بعد از حدود یک ساعت آب بازی و لذت بردن از خنکی آب چشمه به میل کردن ناهار پرداختند و در آخر با بستنی پذیرایی شدند و سپس با اتوبوس هماهنگ شده ساعت ۱۶ در مجموعه حضور پیدا کردند و با روحیه خوبی به استقبال آخر هفته گرم تابسان رفتند.

اخبار مرتبط