اردو سالن ورزشی فوتبال به همراه استخر_دبیرستان پسرانه دوره اول_۲۶ تیرماه ۱۴۰۲

اردو ورزشی دبیرستان پسرانه دوره اول در مجموعه ورزشی کارگر واقع در بزرگراه فتح برگزار شد،دانش آموزان ابتدا به سالن ورزش رفته و  تیم های ۵نفره تشکیل داده و حدود یک ساعت و نیم فوتبال بازی کرده سپس به سالن پذیرایی رفته و با آب میوه و کیک و آب معدنی پذیرایی شده و سپس به استخر سرپوشیده واقع در مجموعه رفته و در هوای گرم تابسان به آب تنی پرداختند و بعد از اتمام ساعت استخر در ساعت اعلام شده در مدرسه حضور یافتند.

اخبار مرتبط