اردوی نمایشگاه ایران نانو / پنجم و ششم دخترانه /۱۷ آبان ماه دخترانه

به نام خدا

🇮🇷🇮🇷اردوی نمایشگاه نانو با هدف آشنایی بیشتر با پیشرفت‌های علمی و توانایی کشورمان در تولید علوم نوین برنامه ریزی شد.🇮🇷🇮🇷

🧪🧬با توجه به اینکه دانش آموزان نیازمند دیدن کاربرد علوم هستند و اینکه بدانند آنچه می‌آموزند کی و کجا مورد استفاده قرار می‌گیرد و خودِ این، ارتباط با علم و جایگاه و کاربرد آن، بستری برای انگیزه‌، پیگیری و پیدا کردن علایق‌شان می‌گردد.

🚍📆برنامه اردوی آبانماه دختران پایه پنجم و ششم بازدید از نمایشگاه نوآوری های نانو و بخش باشگاه دانش‌آموزی این نمایشگاه بود.

اخبار مرتبط