اردوی مطالعاتی – پایه یازدهم – ۲۹ آبان ۱۴۰۲

در راستای فعالیت های فوق برنامه درسی، دانش آموزان  در قالب «اردوی مطالعاتی» جهت مطالعه فردی و گروهی به منظور جبران عقب افتادگی های درسی خود در روز دوشنبه مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۲ تا ساعت ۲۰ در مدرسه حضور داشتند.

اخبار مرتبط