اردوی مشهد مقدس پایه هشتم

دانش آموزان پایه هشتم بعد از برنامه ریزی ها و تقسیم بندی وظایف اردویی بین خودشان در جمعه شب مورخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ از راه آهن تهران به سمت مشهد مقدس حرکت کردند و در صبح روز چهارشنبه مورخ ۱ اسفند ۱۴۰۲ به مدرسه بازگشتند.
قسمتی از عکس های فعالیت های دانش آموزان و معلمین در این اردوی با برکت در این مطلب آورده شده است.

 

اخبار مرتبط