اردوی مجموعه ورزشی خوراکیان

مجموعه ورزشی خوراکیان – ۲۳ دی ۱۴۰۲
پیش دبستان

دانش آموزان پایه پیش دبستان یک و دو ، روز شنبه مورخ ۲۳ دیماه ۱۴۰۲ در مجموعه ورزشی شهید خوراکیان یک روز کاملا ورزشی و تفریحی داشتند. دانش آموزان در زمین سالن فوتسال مشغول بازی فوتبال و توپ بازی بودند و در گروه های مختلف انواع بازی ها ی گوناگونی را تجربه کردند .

 

 

اخبار مرتبط