اردوی مجموعه ورزشی خوراکیان (پایه هشتم)

دانش آموزان پایه هشتم ، روز دوشنبه مورخ ۲۵ مهر در مجموعه ورزشی شهید خوراکیان یک روز کاملا ورزشی و تفریحی داشتند. در ابتدا دانش آموزان به دو گروه تقسیم بندی شده و بعد از تیم کشی ، مشغول بازی در دو زمین سالن فوتسال و چمن مصنوعی شدند. حدود ساعت ۱۱ گروه زمین چمن با گروه سالن فوتسال جابجا شدند تا هر دو گروه از دو فضا بهره ببرند. سپس هر دو گروه دانش آموزان از ساعت ۱۳.۳۰ الی ۱۵ از استخر سرپوشیده ی خوراکیان استفاده کردند.

 

 

اخبار مرتبط