اردوی قلعه شادی/دبستان ۱ دخترانه/۲۰ آذرماه ۱۴۰۲

.🚍قرار بر آن بود که دانش آموزان به اردوی تفریحی قلعه ی شادی بروند. در زمان مقرر ،همگی در حیاط مدرسه جمع شدند و در پناه کلام الله مجید سوار بر اتوبوس شدند.

🎢🍂یکی از قسمت های شیرین هر اردو، طی کردن مسیر و صحبت و شوخی و خواندن سرودهای جمعی در اتوبوس است. دخترانمان پس از طی مسیر، به پارک رسیدند. همگی بسیار پرهیجان، منتظر رسیدن لحظه های جذاب بازی در قلعه ی شادی بودند.🍁

🎪🎡دخترانمان با نظم، در صف هایی دو نفره، همراه دوستانشان، و مربیان پیشاپیش آنها به سمت وسایل بازی حرکت کردند.

🍬🍭پس از انجام بازی ها، خوراکی هایی را که با شوق بسیار برای این روز تدارک دیده بودند، در کنار دوستانشان میل کردند.🍿

😊این اردو پس از یک روز سرشار از تفریح و شادی با رسیدن اتوبوس به دبستان، به پایان رسید.

اخبار مرتبط