اردوی شهر یزد – دبیرستان پسرانه دوره دوم – پاییز ۱۴۰۲

زمان رفت : دوشنبه مورخ ۸/۸/۱۴۰۲   ساعت ۲۲:۰۰

زمان بازگشت : جمعه مورخ ۱۲/۸/۱۴۰۲ حدود ساعت ۷:۰۰

وسیله رفت و برگشت:  قطار

استقرار در اردوگاه

بازدید از بافت قدیمی یزد
بازدید صنعتیکارخانه پرشین کاشی ایرانیان
حلقه معرفت در مسجد تاریخی ریگ (رضوانشهر) مجومرد

ورود به مجموعه آبی رضوانشهر

اخبار مرتبط