اردوی شبی در مدرسه – یازدهم (دوره ۲۶) – چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

بنا به پیشنهاد ، برنامه ­ریزی و تصمیم شورای دانش آموزی پایه یازدهم و تأیید آن توسط شورای دبیرستان، اردوی شبانه تفریحی – درسی، روزهای چهارشنبه و پنج­شنبه در محل دبیرستان برگزار گردید.

زمان:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۰ ساعت ۱۴ الی پنج­شنبه ۱۴۰۲/۲/۲۱ ساعت ۹:۳۰

برنامه اردو:
– مطالعه گروهی

– بازی های گروهی

– سالن فوتبال (ورزشگاه شهید تیموری)

اخبار مرتبط