اردوی ساری پایه نهم

در هفته ی گذشته دانش آموزان پایه نهم در قالب یک اردو به شهر ساری رفتند.

این سفر صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۶ از ایستگاه راه آهن تهران آغاز و تا صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۹ که دانش آموزان به تهران برسند ادامه یافت.

ازجمله برنامه هایی که در این اردو برگزار شد ، از قرار زیر بود:

_انجام بازی های داخل اردوگاه مثل پینگ پنگ و اسم و فامیل و بازی های فکری.
_استفاده از سالن فوتسال در دو روز و دو نوبت.
_فوتبال ساحلی در ساحل اردوگاه.
_تهیه و پختن شام (جوجه) توسط خود دانش آموزان.
_بازدید از مسجد تاریخی فرح آباد ساری.
_بازدید از خانه کلبادی ها.
_بازدید از مسجد جامع سازی و اقامه نماز ظهزر و عصر در آن.
_تهیه سوغاتی مختصر در پایان سفر.

 

 

 

اخبار مرتبط