اردوی زیارتی شاه عبدالعظیم حسنی (ع)_دبیرستان پسرانه دوره اول_۴مرداد۱۴۰۲

این اردو در تاریخ ۴مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد. دانش آموزان ساعت ۹صبح از مدرسه به سمت حرم شاه عبدالعظیم (ع) حرکت کردند. دانش آموزان ابتدا از موزه آستان حضرت عبدالعظیم دیدن کرده و سپس به صرف بستنی در هوای گرم تابستان پرداختند، همجنین از بازار حرم دیدن کرده و سپس وارد صحن  باغ طوطی شدند و بعد  وارد دارالرحمه شدند و از مزار چند تن از بزرگان دیدن و زیارت کردند و از همه مهمتر بر سر مزار حاج حمید دادگسترنیا (بنیانگذار موسسه هدایت میزان) حضور یافتند و فاتحه ای قرائت کردند. بعد از انجام کار های گفته شده به زیارت حرم حضرت امامزاده طاهر و امامزاده حمزه و حضرت شاه عبدالعظیم رفته و نماز ظهر را اقامه کردند، در ساعت ۱۴ نیز در مدرسه حضور یافته و در نهایت این اردو در روحیه معنوی ( مخصوصا در ماه محرم) دانش آموزان تاثیر به سزایی داشت.

اخبار مرتبط