اردوی راهیان نور پایه نهم

دانش آموزان پایه نهم در روز دوشنبه مورخ ۲۳ بهمن به سمت خوزستان و اردوی راهیان نور حرکت و پس از بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس در روز شنبه مورخ ۲۷ بهمن به مدرسه بازگشتند.
بخشی از عکس های فعالیت های دانش آموزان و معلمین در این اردوی در این مطلب قابل مشاهده است.

 

اخبار مرتبط