اردوی دو روزه خرما کلا – دبیرستان پسرانه دوره دوم – تابستان ۱۴۰۲

اردوی برون استانی منطقه خرما کلا (قائم شهر) با اتوبوس VIP

زمان رفت : سه شنبه مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۲   ساعت ۱۱:۰۰ صبح

زمان بازگشت : چهارشنبه مورخ ۲۵/۵/۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰ شب

اخبار مرتبط