اردوی خانه بازی پیش دبستانی – ۱ اسفند ۱۴۰۱

امروز گل دخترهای پیش دبستانی ۱ و ۲ به اردوی خانه‌ی بازی رفتند و با شادابی و نشاط کنار یکدیگر بازی کردند.

اخبار مرتبط