اردوی جهادی -۱۳ تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ – دبیرستان دوره دوم میزان

کلیه دانش آموزان جهادگر، در دو نوبت به وسیله قطار  به منطقه هدف (روستای سرخه از توابع شوش دانیال ع) اعزام شدند و اکثر دبیران گرانقدر به وسیله اتوبوس  به اردوی جهادی ملحق خواهند شد. ان شاالله…
 اعزام اول:۱۴ نفر از جهادگران پایه دهم + ۲ مربیجمعه ۱۱ اسفند، حضور ساعت ۱۴:۳۰ در راه آهن تهران)بازگشت: شنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۸ از راه آهن شوش)
 اعزام دوم:۲۲ نفر از جهادگران پایه یازدهم و دهم + ۲ مربیشنبه ۱۲ اسفند، حضور ساعت ۱۹ در راه آهن تهران)بازگشت: یکشنبه ۲۰ اسفند ساعت ۱۴:۳۰ از راه آهن شوش)

اعزام دانش آموزان بوسیله قطار

شهرداران مشغول نظافت محل اسکان جهادگران

جهادگران مشغول کارند

اقامه نماز جماعت

حسن ختام اولین شب … قرائت سوره مبارکه واقعه

مراسم صبحگاه

معاشرت با محرومین و شناسایی پروژه های سال آتی
(روستاهای اطراف شوش دانیال ع)

بازدید از منطقه عملیاتی فتح المبین

اخبار مرتبط