اردوی جهادی – نوروز ۱۴۰۲ – دبیرستان پسرانه دوره دوم

طبق سنوات قبل و در راستاي اهداف تربيتي مدرسه، مقـدمات اردوي جـهادي نـوروز ۱۴۰۲ فراهـم گردید
مکان اردو: استان خوزستان، شهرستان شوش دانیال (ع)، شهر فتح المبین (سرخه)

برنامه اردو: کار در روستاهای محروم این شهرستان جهت توسعه یک مدرسه، ساخت دو باب منزل برای ایتام و محرومین و برنامه‌های درسی و فرهنگی.

زمان اردو: حرکت: دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

        برگشت چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲

اخبار مرتبط