اردوی جمع بندی کنکور – پایه دوازدهم – تیرماه ۱۴۰۲

بعداز مشاوره های فردی و ارائه برنامه مطالعاتی شخصی سازی شده به هریک از دانش آموزان ،
از امروز هر دانش آموز طبق برنامه مطالعاتی خود به « جمع بندی دروس » میپردازد
و در روزهای بعد ، در آزمون های شبیه ساز کنکور ( مانند آزمون روز گذشته) شرکت میکند

تا کنکور با شما هستیم

 

اخبار مرتبط