اردوی تفریحی- پایه چهارم پسرانه- ۶ خراداد ماه ۱۴۰۲

بسم الله الرحمن الرحیم

دانش آموزان پایه چهارم، یک اردوی شاد و با نشاط و یک روز به یاد ماندنی را تجربه کردند.

آقا پسر های گل پایه چهارم از سالن فوتسال  مجموعه ورزشی شهید تیموری استفاده کرده و اوقاتی خوش را باهم گذراندن…

اخبار مرتبط