اردوی بوستان جوانمردان (پایه اول)

اردوی بوستان جوانمردان – پایه اول دبستان پسرانه – ۱ آذر ماه ۱۴۰۲

 

یک روز به یاد ماندنی همراه با یک هوای عالی برای دانش آموزان که به بازی و تفریح دسته جمعی گذشت .

برگزاری اردوی بوستان جوانمردان برای دانش آموزان پایه اول جهت کسب تجربه و مهارت‌های زندگی دسته جمعی ، ایجاد روحیه و نشاط همراه با تفریحات سالم در زندگی برگزار گردید.

اردو یك فعالیت مقطعی و فوق برنامه نیست بلكه یك فرآیند آموزشی، پرورشی است كه متناظر به اهداف و برنامه های مرتبط با سطح و مقطع تحصیلی دانش آموزان و از اصلی ترین پارامترهای اثرگذار در حوزه جامعه پذیری دانش آموزان می باشد.

یک روز به یاد ماندنی همراه با یک هوای عالی برای دانش آموزان که به بازی و تفریح دسته جمعی گذشت .

 

 

اخبار مرتبط